Dr hab. n. med Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec

Doktor Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem: zaburzeń pamięci, nastroju i zachowania, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, otępienia czołowo-skroniowego, otępienia z ciałami Lewyego, zaniku wieloukładowego, postępującego porażenia nadjądrowego, otępienia czołowo-skroniowego, choroby Huntingtona, choroby Wilsona, otępienia naczyniopochodnego.

Dowiedz się wiecej

Dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Geromed.

Pracę doktorską pt. ,,Czynniki ryzyka i częstość otępienia po udarze mózgu? obroniła w 2005 roku z wyróżnieniem.  Egzamin specjalizacyjny z Neurologii zdała w 2007.

W 2001 roku rozpoczęła studia psychologiczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku obroniła pracę magisterska pt. ?Stopień zaawansowania choroby Alzheimera a utajone uczenie zależności probabilistycznych? z wynikiem bardzo dobrym. W celu dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu neuropsychologii w 2011 rozpoczęła 4 letni kurs specjalizacyjny prowadzony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Działalność naukową rozpoczęła w 2000 roku. Głównym przedmiotem  Jej zainteresowań naukowych jest otępienie, a przede wszystkim choroba Alzheimera.

Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących tego zagadnienia, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych, jak również współautorem publikacji dotyczących innych tematów z zakresu neurologii.

Jest recenzentem w licznych czasopismach naukowych o tematyce neurologicznej:  Neurologia i Neurochirurgia Polska, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry; Current Alzheimer Research; Dementia and Geriatrics Cognitive Disorders, Neuroscience Letters, American Journal of Alzheimer?sDisease and Other  Dementias.

Jest laureatką Nagrody Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z 2006 roku, za pracę doktorską ,,Czynniki ryzyka i częstość otępienia po udarze mózgu?, Zespołowej Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN z 2011 roku za cykl prac pt. ?Czynniki rokownicze chorób układu nerwowego związanych z wiekiem” oraz Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich za cykl publikacji dotyczących wybranych zagadnień patofizjologii udaru z 2012 roku.

 

doctor

Najważniejsze publikacje

 1. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe w czasopismach

  • A.Klimkowicz, T.Dziedzic, A.Słowik, A.Szczudlik. ? Incidence of Pre and Post- Stroke Dementia: Cracow Stroke Registry?. Dement Geriatr Cogn Disord. 2002;14:137-140.
  • 2. T.Dziedzic. S.Bartuś, A.Klimkowicz, M.Motyl, A.Słowik, A.Szczudlik, ?Intracerebral hemorhhage triggers Il-6 and IL-10 release in patients with intracerebral hemorrhage blood?. Stroke 2002;33:2334-2335.
  • 2. T.Dziedzic, I. Wybrańska, A. Dembinska-Kieć, A.Klimkowicz, A.Słowik, J. Pankiewicz, A. Zdzieniecka, A.Szczudlik. ?Dexamethasone Inhibits TNF-? Synthesis More Effectively in Alzheimer?s Disease Patients than in Healthy Indywiduals?, Dement Geriatr Cogn Disord. 2003;16:283-286.
  • 2. T.Dziedzic, A.Szczudlik, A.Klimkowicz, TM.Rog, A.Słowik. ? Is Mannitol safe for patients with intracerebral hemorrhage-renal consideration?. Clin Neurol Neurosurg 2003;105;87-89.
  • 2. T.Dziedzic, A. Słowik, A. Klimkowicz, A. Szczudlik. ? Asymmetrical modulation of interleukin-10 release in patients with intracerebral hemorrhage?. Brain Behav Immun 2003;17: 438-441.
  • 2. A.Klimkowicz, T.Dziedzic, R.Polczyk, J.Pera, A.Słowik, A.Szczudlik. ?Factors associated with pre-stroke dementia: Cracow Stroke Database?. J Neurol 2004; 251:599-603.
  • 2. A.Klimkowicz, A.Słowik, T.Dziedzic, R.Polczyk, A. Szczudlik. ?Post-stroke dementia is associated with ?1-antichymotrypsin polymorphism?. J Neurol Sc 2005;234: 31-36.
  • 2. Klimowicz-Mrowiec, T. Dziedzic, A. Słowik, A. Szczudlik. ?Predictors of poststroke dementia: results of a hospital-based study in Poland?. Dement Geriatr Cogn Disord 2006;21:328-334.
  • 2. T. Dziedzic, J. Pera, A. Klimkowicz, W. Turaj, A. Slowik, T. Rog, A. Szczudlik. Serum albumin level and nosocomial pneumonia in stroke patients. Eur J Neurol 2006;13:299-301.
  • 2. A. Slowik, D. Wloch, P. Szermer, P. Wolkow, M. Malecki, J. Pera, W. Turaj, T. Dziedzic, A. Klimkowicz-Mrowiec, G. Kopec, DA. Figlewicz, A. Szczudlik. Paraoxonase 2 gene C311S polymorphism is associated with a risk of large vessel disease stroke in a Polish population. Cerebrovasc Dis 2007;23:395-400.
  • 2. A. Klimkowicz-Mrowiec, A. Slowik, L. Krzywoszański, R.Herzog- Krzywoszańska, A Szczudlik: Severity of explicit memory impairment due to Alzheimer?s disease improves effectiveness of implicit learning. J Neurol 2008;20:234-240.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec, M. Marona, P. Wołkow, A. Maruszak, M. Styczynska, M. Barcikowska, C. Zekanowski, A. Szczudlik, A. Slowik. Interleukin-1 gene 511CT polymorphism and the risk of Alzheimer disease in a Polish population. Dement Geriatr Cogn Disor 2009;20:461-464.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec, A. Slowik, L. Krzywoszański, R.Herzog- Krzywoszańska, A Szczudlik. Facylitacja utajonego uczenia się pry zaburzeniach pamięci jawnej. Studia Psychologiczne 2009, 47: 93-104.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec, P. Wołkow, A. Maruszak, M. Styczynska, M. Barcikowska, A. Sczudlik, A. Slowik. Interleukin-6 gene ?174 C/G polymorphism and the risk of Alzheimer disease in a Polish population. Neurol Neurochir Pol 2010;44:537-541.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec, M. Marona, P. Wołkow, A. Witkowski, A. Maruszak, M. Styczynska, M.Barcikowska, A. Sczudlik, A. Slowik. Paraoxonase Gene Polymorphism and the Risk for Alzheimer's Disease in the Polish Population. Dement Geriatr Cogn Disord 2011;31:417-423.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec, M. Marona, K. Spisak, P. Wołkow, M.Jagiełła, A. Sczudlik, A. Slowik. Paraoxanase gene polymorphisms do not influence the response to treatment in Alzheimer?s Disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2011;32:26-31.
  • Pera J, Undas A, Topor-Madry R, Jagiella J, Klimkowicz-Mrowiec A, Slowik A. Fibrin clot properties in acute stroke: what differs cerebral hemorrhage from cerebral ischemia? Stroke. 2012; 43:1412-1414. Epub 2012 Feb 16.
  • Dziedzic T, Pera J, Zur-Wyrozumska K, Klimkowicz-Mrowiec A, Szczudlik A, Slowik A. Beta-blockers use and risk of hyperglycemia in acute stroke patients. Atherosclerosis. 2012;223:209-211.
  • Klimkowicz-Mrowiec A , Sado M, Dziubek A, Dziedzic T, Pera J, Szczudlik A, Slowik A. Lack of association of CR1, PICALM and CLU with Alzheimer?s disease in a Polish population. Neurol Neurochir Pol. 2013;47:157-160.
  • Golenia A. Chrzanowska-Waśko J, Jagiełła J, Wnuk M, Ferens A, Klimkowicz- Mrowiec A, Adamski M, Ciećko-Michalska I, Słowik A. The ?-fibrinogen 445G/A gene polymorphism and the risk of ischaemic stroke in Polish population. Neurol Neurochir Pol. 2013;47:152-156
  • Klimkowicz-Mrowiec A, Spisak K, Krzywoszanski L, Szczudlik A, Slowik A. Emotional decoding abilities does not influence behavioral disturbances in Alzheimer?s disease. J Am Geriatr Soc. 2013;61:454-456
  • Klimkowicz-Mrowiec A, Wolkow P, Sado M, Dziubek A, Szczudlik A, Slowik A. Influence of rs1080985 single nucleotide polymorphism of the CYP2D6 gene in response to donepezil treatment in Alzheimer?s disease. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013; 9:1029-33
  • Klimkowicz-Mrowiec A, Krzywoszanski L, Spisak K, Donohue BE, Szczudlik A, Slowik A. A Comparison of Emotional Decoding Abilities in Patients with Amnestic Mild Cognitive Impairment, Very Mild and Mild Alzheimer's Disease. Curr Alzheimer Res. 2013 Dec 12
 2. Opisy przypadków w czasopismach

  • A. Klimkowicz-Mrowiec, M. Furgal, A. Slowik, A. Szczudlik. Reversible Limbic Encephalitis in a Patient with Alzheimer?s Disease. J Am Geriatr Soc 2011;59:757-759.
 3. Prace poglądowe w czasopismach

  • A.Klimkowicz-Mrowiec. Poststroke dementia among older adults. Geriatrics and Aging 2008;11:464-468. Review.
  • A. Klimkowicz. ?Przydatność metody kwestionariuszowej do oceny otępienia u chorych z udarem?. Aktualności neurologiczne 2004; 4: 283-287.
 4. Rozdziały w podręcznikach

  • A. Klimkowicz, A. Szczudlik. ?Otępienie naczyniowe? w Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2003, 305-314. Wydanie I.
  • A. Klimkowicz-Mrowiec. ,,Otępienie poudarowe" w Udar mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 220-228
  • A. Klimkowicz, A. Szczudlik. ?Otępienie naczyniowe? w Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2011, 305-314. Wydanie II poprawione.
  • A. Barczak, A Gorzkowska, A.Klimkowicz-Mrowiec. ?Ocena zaburzeń funkcji poznawczych? w: Rekomendacje Zespołu Eekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, 2012, 11-29.
  • T. Dziedzic, A.Klimkowicz-Mrowiec, J. Pera, M. Wnuk, A. Słowik. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu nerwowego? w: Diagnostyka laboratoryjna,. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kraków 2014, 359-398.