Specjaliści neurolodzy w Krakowie

Dr hab. n. med Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec

Doktor Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem: zaburzeń pamięci, nastroju i zachowania, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, otępienia czołowo-skroniowego, otępienia z ciałami Lewyego, zaniku wieloukładowego, postępującego porażenia nadjądrowego, otępienia czołowo-skroniowego, choroby Huntingtona, choroby Wilsona, otępienia naczyniopochodnego. Dowiedz się wiecej Dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu […]

Dowiedz się więcej »

Dr hab. n. med. Wojciech Turaj

Dr hab. Wojciech Turaj zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem osób cierpiących z powodu chorób nerwowo-mięśniowych: polineuropatii (np. polineuropatia cukrzycowa, mocznicowa, w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, choroby z kręgu Charcota-Marie?ego-Tootha), miastenii, miopatii (zapalenia mięśni, miopatie metaboliczne, miopatie uwarunkowane genetycznie ? np. dystrofia miotoniczna, dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa). […]

Dowiedz się więcej »